twój koszyk
Wartość zamówienia: zł
O firmieZaprzyjaźnione firmy i instytucjeRegulaminRegulamin ważny do 24.12.2014r.Kontakt

Regulamin ważny do 24.12.2014r.

Regulamin sklepu internetowego Sensor

Sklep internetowy „Sensor”, działający pod domeną: www.sensoryczni.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

Właścicielem Sklepu jest firma Sensor, prowadząca działalność, na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Numer NIP 5342122542, REGON 146980471.

Siedziba przedsiębiorcy (adres do korespondencji):

„Sensor”, ul. Dobra 14/39, 05-804 Pruszków.

Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@sensoryczni.pl

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem Tel. 0 608 633 893.

Numer konta bankowego: PKP BP 02 1440 1387 0000 0000 1677 7908.

Słowniczek pojęć

1. Sklep – Sklep internetowy działający pod domeną www.sensoryczni.pl,

2. Sprzedawca – firma Sensor

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Oferta handlowa – oświadczenie Sprzedawcy kierowane Kupującemu poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, zawierająca informację o koszcie towaru, dokładnych kosztach dostawy oraz terminie realizacji.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

5. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedaż i wysyłka za granicę możliwa jest, po skontaktowaniu się ze Sklepem i ustaleniu szczegółowych warunków dostawy.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.

§ 2

Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:

1) wybranie przycisku „Zamów”. Następnie należy dokonać wyboru dotyczącego zamawianego sprzętu: ilości, koloru oraz rozmiaru. W procesie zamawiania możliwa jest modyfikacja zamówienia poprzez opcję „zatwierdzanie zmian ilości” lub „usuwanie produktów z koszyka”,

2) wybrać sposób dostawy oraz płatności,

3) podać dane osobowe i kontaktowe niezbędne do zrealizowania transakcji.

3. Informacja o złożeniu zamówienia przekazywana jest przez Sklep poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie.

4. O całkowitym koszcie zamówienia (cena towarów + koszty dostawy), jak i o danych do przelewu oraz przewidywanym terminie realizacji, Kupujący jest informowany w oddzielnym e-mailu.

5. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem.

6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

1) przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2) gotówką przy odbiorze towaru (za pobraniem), ta forma płatności możliwa jest gdy Kupujący zamówił tylko i wyłącznie produkty produkowane przez firmę Sprzedawcy (firmę Sensor),

3) przelew bankowy po otrzymaniu towaru przez Kupującego (termin płatności znajduje się na dokumencie sprzedaży i wynosi od 7 do 14 dni). Z odroczonego terminu płatności mogą korzystać tylko jednostki budżetowe (już od pierwszego zamówienia), takie jak: szkoły, przedszkola, poradnie, itd., jednostki samorządu terytorialnego. Brak zapłaty do dnia określonego na fakturze spowoduje wszczęcie procedury w celu przymusowego wyegzekwowania należności oraz pozbawienia Kupującego możliwości korzystania tej formy płatności w ewentualnych przyszłych zamówieniach.

7. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu oferty handlowej. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.

§ 3

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza zamówienia Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz święta rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.

4. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Sklep potwierdzana zamówienie telefonicznie bądź poprzez kontakt mailowy. Sklep przedstawia wówczas Kupującemu ofertę handlową z informacją o koszcie towaru, dokładnych kosztach dostawy oraz terminie realizacji.

5. Czas realizacji zamówienia, zależy od dostępności towaru u producenta i wynosi od 2 do 30 dni roboczych. W przypadku, gdy na jedno zamówienie składają się towary o różnym czasie realizacji i dostępności indywidualny termin realizacji jest podawany Kupującemu w ofercie handlowej. W szczególnych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zamówienia, np. z powodu braku towaru u producenta. Kupujący jest informowany na bieżąco o ewentualnym wydłużeniu terminu realizacji zamówienia lub o etapach realizacji zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, bądź poprzez kontakt telefoniczny.

6. Realizacja zamówienia to czas od momentu potwierdzenia zamówienia (złożenia oferty handlowej) do chwili wysłania towaru do Kupującego. W przypadku wyboru jako sposób płatności przedpłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania kwoty na koncie Sklepu. Kupujący wybierający taki sposób płatności, mogą się spodziewać szybszej realizacji zamówienia. Czas od momentu wysłania przesyłki do momentu jej otrzymania przez Kupującego jest uzależniony od wybranej formy dostawy.

7. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy konsument może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

8. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. fakturę VAT. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem VAT, Sklep prosi o wypełnienie danych w formularzu zamówienia, koniecznych do wystawienia faktury VAT.

9. O etapach realizacji zamówienia, jak i o wysyłce, Sklep informuje Kupującego w kolejnych e-mailach.

§ 4

Sposoby i koszty dostawy

1. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (przez platformę usług kurierskich – paczkarnia.pl.).

2. Kurierem dostarczane są prawie wszystkie towary ponieważ ich montaż jest prosty i może być wykonywany przez Kupującego przy pomocy instrukcji (dotyczy zamówień bez podwiesi). Osobiście (transportem własnym) dostarczane są towary, które muszą być zamontowane przez obsługę Sklepu, aby zapewniały bezpieczne użytkowanie (dotyczy zamówień z podwiesiami). W przypadku, gdy w skład zamówienia wchodzi podwiesie i inne towary dostawa wykonywana jest przez Sklep transportem własnym, bądź też, w wyjątkowych okolicznościach, część zamówienia może być dostarczona osobiście przez Sklep, a część przez kuriera.

3. Sklep korzysta z usług kurierskich wykonywanych przez platformę usług kurierskich – paczkarnia.pl. Platforma ta oferuje szereg korzyści: finansowych (nawet 70% taniej), jak i jakościowych. Paczkarnia.pl współpracuje z takimi przewoźnikami jak: DPD, UPS, K-EX, PEKAES. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem. O tym jaki kurier dostarczy przesyłkę Kupujący informowany jest po złożeniu zamówienia.

4. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego.

5. Koszty transportu są zależne od wagi, gabarytów towarów oraz od odległości miejsca dostawy.

6. Cennik usług kurierskich platformy paczkarnia.pl znajduję się na stronie: http://www.paczkarnia.pl/PriceList.aspx.

7. Dostawa wykonywana przez Sklep transportem własnym to koszt średnio 1,55 zł za kilometr i jest liczona w jedną stronę (z Warszawy centrum do miejsca przeznaczenia). Koszt ten może być wyższy maksymalnie o 0,45 zł (do 2,00 zł za 1 km). Ostateczny koszt transportu własnego zostanie przedstawiony Kupującemu w ofercie handlowej (potwierdzeniu przyjęcia zamówienia).

8. Kupujący informowany jest o ostatecznych kosztach dostawy drogą mailową bądź telefonicznie w ofercie handlowej (potwierdzeniu przyjęcia zamówienia).

9. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§ 5

Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: biuro@sensoryczni.pl

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Odsyłając reklamowany towar Sklep zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży (lub jego kserokopii) oraz informacji o przyczynie reklamacji. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży i oryginalnego opakowania, nie będą rozpatrywane.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

6. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

7. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności.

8. Reklamacja złożona przez konsumenta rozpatrywana jest w terminie 14 dni.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupującemu zwracane są koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego.

10. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

§ 6

Gwarancja

1. Towary sprzedawane w Sklepie są produkowane z certyfikowanych materiałów oraz posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji poszczególnych towarów są zamieszczone w ich kartach gwarancyjnych, które są dostarczane razem z zakupionym towarem.

3. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od

dnia odebrania towaru przez konsumenta) Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6. Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży.

7. Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.

8. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 8 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży, następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką faktury VAT.

5. Materiały dotyczące towarów produkowanych przez Karolinę Kędzierską, prowadzącą działalność pod firmą Sensor, takie jak zdjęcia, specyfikacje itp. stanowią własność Karoliny Kędzierskiej i zabrania się ich kopiowania oraz używania do celów komercyjnych.

6. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronach www.sensoryczni.pl (zakładka „Regulamin”) od dnia 01.02.2012.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Kupujących ze zmianą. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


PRODUCENT WYROBÓW MEDYCZNYCH DO TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SENSOR biuro@sensoryczni.pl